Αρχείο Φωτογραφιών Δράμας

Συλλογές

Αρχείο Φωτογραφιών Δράμας

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου της ΚΥΚΛΩΨ «Φωτογραφίες της Δράμας και του υπέροχου κόσμου της» και την παρουσίαση της ομότιτλης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη, ο Πρόεδρος της ΚΥΚΛΩΨ κύριος Άρης Θεοδωρίδης απηύθηνε ανοικτή πρόσκληση στους Δραμινούς με σκοπό τη δημιουργία ενός αρχείου με παλιές φωτογραφίες της περιοχής, τη διάσωση και την προβολή τους.

Ιδιώτες, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και συλλέκτες, έσπευσαν να συνδράμουν στο εγχείρημα αυτό, καταθέτοντας το υλικό που είχαν στην κατοχή τους στην ΑμΚΕ ΚΥΚΛΩΨ. Μέχρι σήμερα παραπάνω από 1.500 φωτογραφίες και 1.000 αρνητικά έχουν τεκμηριωθεί, ψηφιοποιηθεί και αρχειοθετηθεί, σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα ταξινόμησης. Το φωτογραφικό υλικό μετά τη διαδικασία της καταγραφής επιστρέφεται στους κατόχους του, οι οποίοι φυσικά διατηρούν και τα πνευματικά δικαιώματα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των τεκμηρίων, ζητείται η σύμφωνη γνώμη τους.

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και όποια προσφορά είναι πολύτιμη και ευπρόσδεκτη.