Ποιοι είμαστε

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΥΚΛΩΨ ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Δράμα.

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΚΛΩΨ αποτελείται ως επί το πλείστον από νέους ανθρώπους οι οποίοιέχουν τις κατάλληλες γνώσεις, αφουγκράζονται τις ανάγκες και εργάζονται απρόσκοπτα για την επίτευξη των στόχων της ΑμΚΕ. Συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συζητά και σχεδιάζει την πορεία των σκοπών της ΚΥΚΛΩΨ, οι οποίοι έχουν κοινό γνώμονα την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής της Δράμας.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της ΚΥΚΛΩΨ είναι:

Πρόεδρος:
Θεοδωρίδης Σ. Αναστάσιος – Άρης
Μέλη:
Θεοδωρίδου Σ. Μαρία
Αποστολίδου Κ. Καλλίσσα
Παπανδρίκος Μ. Αθανάσιος
Ντούνης Χ. Βίκτωρ
Καραγιάννης Ν. Σωτήριος
Λεβέντης Θ. Κωνσταντίνος
Καραπαναγιωτίδης Ι. Αναστάσιος
Βιδάκης Γ. Κωνσταντίνος

Το όραμα και οι στόχοι της ΚΥΚΛΩΨ

Οι μη κερδοσκοπικοί και κοινωφελείς σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας, της τέχνης και της τεχνολογίας που σχετίζεται με τη φωτογραφία και την κινούμενη οπτική εικόνα.
β) Η προστασία και προβολή της βιοποικιλότητας του νομού Δράμας.
γ) Η προστασία και ανάδειξη κτηρίων και εν γένει χώρων μορφωτικού, πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δράμας.
δ) Η στήριξη των αθλημάτων της σκοποβολής και της κολύμβησης καθώς και της διάδοσής τους στη νεολαία.
ε) Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών, εκδίδεται έντυπο υλικό, οργανώνονται ειδικές δραστηριότητες, χορηγούνται βραβεία, παρουσιάζονται εκθέσεις, ενώ βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής ένας μοναδικός χώρος πολιτισμού, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης της Δράμας, στον οποίο μεταξύ άλλων, θα στεγαστεί μουσείο φωτογραφίας και φωτογραφικών μηχανών.

Για την άρτια υλοποίηση των σκοπών της ΚΥΚΛΩΨ έχουν συσταθεί οι εξής επιτροπές:

α) Επιτροπή Φωτογραφίας και Εικόνας, η οποία αποτελείται από τα μέλη:
Παπανδρίκο Αθανάσιο, Κωνσταντίνου Φανή, Βιδάκη Κωνσταντίνο, Λεβέντη Κωνσταντίνο, Κασμερίδη Ευστράτιο, Γαλόπουλο Αθανάσιο.
β) Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αποτελείται από τα μέλη:
Λεβέντη Κωνσταντίνο, Ντούνη Βίκτωρα.
γ) Επιτροπή Αθλήματος Σκοποβολής, η οποία αποτελείται από τα μέλη:
Παπανδρίκο Αθανάσιο, Ντούνη Βίκτωρα, Κορακάκη Αναστάσιο.
δ) Επιτροπή Kοινωφελών Δράσεων – οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων, η οποία αποτελείται από τα μέλη:
Θεοδωρίδου Μαρία, Αποστολίδου Καλλίσσα, Καραγιάννη Σωτήριο.