Ετήσιες εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Ετήσιες εκδηλώσεις

Κάθε χρόνο η ΑμΚΕ ΚΥΚΛΩΨ διοργανώνει την ετήσια εκδήλωσή της με σκοπό να παρουσιάσει στο κοινό τη δράση της. Τα νέα, τις εξελίξεις στους ιδρυτικούς της σκοπούς, την πορεία των επί μέρους εργασιών της, καθώς επίσης να βραβεύσει τους νικητές του φωτογραφικού διαγωνισμού αλλά και τους τιμώμενους καινοτόμους επιστήμονες, αγρότες και φωτογράφους. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και μέχρι σήμερα έχει τύχει της πλήρους αποδοχής του, με ευρεία συμμετοχή και επαινετικά σχόλια.