Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2022

Φωτογραφικός Διαγωνισμός

Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2022

Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί σύμφωνα με τη σειρά την οποία κατατάχθηκαν μετά τη βαθμολογία των μελών της Επιτροπής Φωτογραφίας και Εικόνας της ΑμΚΕ ΚΥΚΛΩΨ.

Εκτός από τον αριθμό κατάταξης, οι φωτογραφίες διατηρούν εντός παρενθέσεως τον κωδικό με τον οποίο καταχωρήθηκαν κατά την παραλαβή τους από την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.