Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2023

Φωτογραφικός Διαγωνισμός

Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2023

H Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΥΚΛΩΨ, η οποία εδρεύει στη Δράμα, έχοντας ως έναν από τους ιδρυτικούς της σκοπούς την ανάδειξη της φωτογραφικής τέχνης, προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Φως και σκιά».

Με τον 6ο Φωτογραφικό Διαγωνισμό της ΚΥΚΛΩΨ το πεδίο φωτογράφησης διευρύνεται από τοπικό σε εθνικό. Από την πόλη της Δράμας και την περιοχή της σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.