Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου “Πέρα από τα σύνορα”

Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου “Πέρα από τα σύνορα”

Από τις 22 έως τις 29 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Καστελλόριζο το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα σύνορα».

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), σε συνεργασία με την EcransdesMondes (Παρίσι), υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και την υποστήριξη κρατικών φορέων και οργανισμών της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο φωτογραφίας σε παιδιά και εφήβους μαθητές του Καστελλόριζου, από τον Ανδρέα Κατσικούδη. Στο τέλος του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας στη Δημοτική Αγορά του νησιού, ενώ η ΑμΚΕ ΚΥΚΛΩΨ προσέφερε στους μικρούς Κατελλοριζιούς υποβρύχιες φωτογραφικές μηχανές, ως επιβράβευση για την παρακολούθηση των μαθημάτων.