Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2021

Φωτογραφικός Διαγωνισμός

Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2021

Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, έχουν αναρτηθεί σύμφωνα με τη σειρά την οποία κατατάχθηκαν μετά τη βαθμολογία των μελών της Επιτροπής Φωτογραφίας και Εικόνας της ΑμΚΕ ΚΥΚΛΩΨ.

Εκτός από τον αριθμό κατάταξης, οι φωτογραφίες διατηρούν εντός παρενθέσεως τον κωδικό με τον οποίο καταχωρήθηκαν κατά την παραλαβή τους από την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.